Papież odwiedził watykańską dykasterię do spraw integralnego rozwoju ludzkiego.
Powiedział, że rosnące zagrożenie konfliktem między Stanami Zjednoczonymi i Koreą Północną niesie ze sobą ryzyko samobójstwa ludzkości.

Jak relacjonowała Radiu Watykańskiemu Flaminia Giovanelli, podsekretarz dykasterii, papież użył bardzo mocnych słów mówiąc o broni nuklearnej. Potępił też ogólnie handel bronią twierdząc, że podtrzymuje on ogniska konfliktów.

Watykańska dykasteria do spraw integralnego rozwoju ludzkiego, organizuje międzynarodowe sympozjum pod hasłem “Szanse na świat wolny od broni nuklearnej i całkowite rozbrojenie”, które ma odbyć się 10 i 11 listopada .