Papież przyjął dziś delegację Światowej Konferencji Religii na Rzecz Pokoju. Podczas spotkania mówił:

– Religie, ze swoimi duchowymi i moralnymi zasobami, mają do odegrania specyficzną i wyjątkową rolę w budowaniu pokoju. Nie mogą być obojętne, a tym bardziej dwuznaczne tam, gdzie w grę wchodzi pokój. […] Ci, którzy podejmują akty przemocy lub próbują je usprawiedliwiać w imię religii, poważnie obrażają Boga, który jest pokojem i źródłem pokoju, i pozostawił w ludziach odbicie swej mądrości, siły i piękna.

Podkreślił, że religie są zobowiązane do krzewienia pokoju poprzez sprawiedliwość, braterstwo, rozbrojenie i troskę o stworzenie. Dodał też, że potrzebne jest współdziałanie religii w zakresie ekologii.