Papież spotkał się z przywódcami państw Sekretariatu Forum Wysp na Pacyfiku.

Przywódca katolików mówił o zmianach środowiskowych. Stwierdził, że region Pacyfiku budzi wielkie zaniepokojenie wszystkich z powodu podniesienia poziomu mórz i niszczenia raf koralowych. Zaznaczył, że degradacja środowiska jest w dużym stopniu spowodowana działalnością człowieka.

Zwracając się do liderów państw wyspiarskich Pacyfiku, stwierdził:

– Pochodzicie z krajów, które w stosunku do Rzymu znajdują się na antypodach, ale wizja Ziemi bez granic znosi odległości geograficzne, przypominając o potrzebie globalnej świadomości, międzynarodowej współpracy i solidarności, wspólnej strategii, które nie pozwolą pozostać obojętnym wobec tak poważnych problemów, jak niszczenie środowiska naturalnego i zdrowia oceanów, połączonego z degradacją ludzką i społeczną, jaką przeżywa dzisiaj ludzkość.