Duńskie Ministerstwo Edukacji sprawdza siedem z dwudziestu sześciu muzułmańskich szkół w Danii, w których odnotowano liczne problemy. M. in. zatrudniani są nauczyciele o antysemickich poglądach, poziom nauczania jest bardzo niski, a w niektórych nawet naucza się dżihadu!

Szkoły muzułmańskie mają w Danii dużą swobodę, ale państwo wymaga, aby przygotowywały ucznia do życia w duńskim społeczeństwie, uczyły zasad demokracji i równości płci.
Wiele szkół nie wywiązuje się z tych obowiązków.

Miejscowe media podają przykłady:

W szkole Nord-Vest w Kopenhadze odnaleziono materiały propagujące dżihad. Na konkursie recytatorskim w tej szkole pojawiły się wiersze mówiące o duńskich świniach, które trzeba okaleczyć.
Dyrektor i nauczyciel innej kopenhaskiej szkoły na profilu społecznościowym publikował treści o charakterze antysemickim. W kolejnej szkole zastępca dyrektora i imam Shahid Mehdi zabraniał przyjaźnienia się z wyznawcami innych religii.