Zgromadzenie Narodowe przyjęło we wtorek projekt ustawy antyterrorystycznej, która zniesie trwający we Francji od 2015 roku stan wyjątkowy, ale w zamian da na stałe większe uprawnienia administracji rządowej.

Deklarowanym celem wprowadzenia ustawy jest wzmocnienie bezpieczeństwa i wspomaganie walki z terroryzmem.

Nowe prawo da większe możliwości władzom administracyjnym, głównie w zakresie aresztowań i przeszukań. Władze będą mogły także nakazać zamknięcie miejsca kultu, gdy stwierdzą, że dochodzi w nich do agitacji do nienawiści, dyskryminacji, przemocy lub popełniania aktów terroryzmu.

Ustawa rozszerza także prawo do kontroli granicznych, które będą mogły trwać maksymalnie do 20 godzin i będą mogły się odbywać w promieniu 20 km od granicy, lotniska lub portu.