Warunki sprzedaży i regulamin sklepu


REGULAMIN Sklepu Internetowego Telewizji Idź Pod Prąd (zwany dalej SIIPPTV) z dnia 31.07.2016

 
Regulamin określa zasady sprzedaży towarów przez "Sklep Internetowy Telewizji Idź Pod Prąd” znajdujący sie na www.idzpodprad.pl/sklep. Właścicielem sklepu jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie, ul. Czeremchowa 12/19, 20-807 Lublin. NIP 712-234-75-18

Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie zamówienia w SIIPPTV na www.idzpodprad.pl/sklep jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu SIIPPTV. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez SIIPPTV, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Wszystkie ceny podane w ofercie SIIPPTV wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. SIIPPTV zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie jak również przeprowadzania i odwoływania wszelkich akcji promocyjnych oraz do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

Wszystkie produkty prezentowane w SIIPPTV są oryginalne. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.

Tabele rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu.
Prosimy dokładnie dobierać rozmiary danych produktów - podobne produkty mogą mieć całkiem inne wymiary w tabelach.

Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w SIIPPTV są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producenta.

Wszystkie towary dostępne w SIIPPTV objęte są gwarancją producenta z wyjątkiem towarów z opisem w nazwie "OUTLET". Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) powstałe z winy klienta ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
Reklamacje (wad fabrycznych, niekompletności produktu etc.) należy składać na adres: Sklep Idź Pod Prąd, Abramowice Prywatne 55A, 20-388 Lublin. Wraz z produktem należy dostarczyć dowód zakupu (lub wyraźną kopię), krótką informację o wadzie produktu oraz dane kontaktowe. Prosimy o kontakt z naszym działem serwisu przed odesłaniem towaru celem ustalenia szczegółów procesu reklamacji. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: [email protected]

Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączone oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres , numer zamówienia, a także deklaracje żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki). Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
Prosimy przed odesłaniem towaru o przesłanie informacji na e-mail: [email protected]

Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy producenta , który rozpatruje reklamacje. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.

W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towar należy odesłać na adres: Sklep Idź Pod Prąd, Abramowice Prywatne 55A, 20-388 Lublin. Prosimy przed wysłaniem towaru o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]


Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub kopie faktury VAT) oraz oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot należności. SINS gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 3 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, licząc od daty otrzymania towaru.

SIIPPTV nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

Kościół Nowego Przymierza w Lublinie - Właściciel Sklepu Internetowego Telewizji Idź Pod Prąd zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci SIIPPTV mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

Złożenie zmówienia możliwe jest jedynie po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Formularz należy wypełnić poprawnie podając prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać nie zrealizowane.

Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) oraz podmioty gospodarcze.

Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby SIIPPTV i przetwarzane w celu realizacji zamówień, prowadzenia akcji informacyjnych, promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

SIIPPTV przyjmuje zamówienia wyłącznie drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informację o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej ze SIIPPTV.

Aby dokonać zmian w zamówieniu lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie w SIIPPTV lub skontaktować się telefonicznie bądź droga mailową z obsługą sklepu.

Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów. SIIPPTV zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizacje złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane,

Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.