“Idź Pod Prąd”  to dwumiesięcznik, a od czasu do czasu kwartalnik o charakterze chrześcijańsko-politycznym. Pismo stara się publikować wiadomości z innego punktu widzenia niż ten powszechnie znany nam z publicznych mediów. Autorzy i redaktorzy magazynu chcą skupić się na perspektywie opartej na wierze w Boga i jego słowo zawarte w Biblii.

“Idź Pod Prąd” opisuje na swoich łamach aktualne problemy polityczne, społeczne czy religijne na swój własny, przewrotny sposób. Pismo nie stroni od czarnego humoru i szeregu aluzji. Jest na bieżąco z wydarzeniami mającymi miejsce w Polsce, w Europie oraz na Świecie. Odnajdziemy tutaj również wywiady, artykuły z dziedziny teologii czy historii. “Idź Pod Prąd” jest kierowane do patriotów i osób wierzących, którym nie jest obojętny los swojego kraju. Redakcja magazynu dąży do tego by słowa i myśli chrześcijan były traktowane z szacunkiem i poważaniem. “Idź Pod Prąd” obfituje w głośno prowadzone debaty, udziela porad tyczących się życia codziennego czytelników, nadaje świadomość i zachęca do wysiłku intelektualnego poprzez obnażanie treści przekazywanych przez mass media.

Prenumerata “Idź Pod Prąd” to obowiązkowy krok dla każdego, kto chce świadomie kierować swoim życiempo chrześcijańsku i nie odcinać się od długoletniej tradycji i poszukuje silnych poglądów zgodnych z wiarą.

Cena prenumeraty: 

Elektroniczna (pdf) – roczna 20 zł
Papierowa – roczna 40 zł (cena obejmuje również przesyłkę)
Przyjmujemy zgłoszenia listowne lub za pomocą e-poczty, realizowane po dokonaniu wpłaty na konto.
[email protected]

 Numery archiwalne:

 Wszystkie, dotychczas wydane numery można zamawiać w ten sam sposób, jak prenumeratę.
Opłata: Liczba egzemplarzy przemnożona przez 2 zł plus – koszt przesyłki.

 Numer konta:

 Bank PKO BP o/1 Krosno
81 1020 2964 0000 6502 0045 8331