Przedstawiciele środowisk kościelnych, samorządowych, rządowych i biznesowych z województwa lubelskiego podpisali deklarację o pomocy ludności poszkodowanej w wyniku wojny w Syrii.

Akcja „Lubelszczyzna dla Syrii” jest owocem spotkania księdza Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, które odbyło się w czerwcu. Ksiądz Ibrahim, który jest proboszczem w Aleppo, przedstawił wojewodzie sytuację mieszkańców Syrii.

Wojewoda opowiedział o inicjatywie na Zamku Lubelskim:

– Ci ludzie w zdecydowanej większości chcą tam zostać, chcą odbudować swój kraj, chcą na nowo stworzyć porządne i właściwe ramy swojego życia społecznego i do tego potrzebują naszej pomocy. Każdy gest pomocy tę nadzieję rozbudza w tym społeczeństwie i pobudza do walki o to, by stało się tam normalnie, tak jak kiedyś było i tak jak powinno być w przyszłości.

Zebrane pieniądze mają być przekazane Syryjczykom za pośrednictwem organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Ks. abp Stanisław Budzik mówił o orędziu papieża Franciszka na Dzień Uchodźcy.

– Nosi ono konkretny tytuł: „Przyjmować, chronić, promować i integrować imigrantów i uchodźców”. Papież zauważa w tym dokumencie, że od początku jego pontyfikatu nasilił się ten problem migracyjny; ludzi uciekających od wojny, prześladowań, klęsk żywiołowych i ubóstwa. Papież odczytuje to wydarzenie jako znak czasu – powiedział abp Budzik.