Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że Piotr C., porucznik rezerwy podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu, zostanie zwolniony z aresztu. Sąd uznał, że wobec oskarżonego wystarczy stosować tzw. wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.

Piotr C. pracował w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego do jego rozwiązania 31 grudnia 2011 roku. Pułk odpowiadał za loty najważniejszych osób w państwie, w tym za tragiczny lot do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku.

Piotr C. został zatrzymany w grudniu 2016 roku przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Prokuratura zarzuca mu gromadzenie dokumentów, w tym dokumentów niejawnych, w celu udzielenia ich obcemu wywiadowi. Za ten czyn grozi do ośmiu lat więzienia.