Dziś w Budapeszcie podpisano porozumienie o współpracy strategicznej pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu a rządem chińskiej prowincji Hunan.

Do zawarcia umowy doszło podczas szczytu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin 16+1
– To bardzo szeroka umowa, której celem jest zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami – mówiła premier Beata Szydło.

Pani premier stwierdziła, że szczyt jest spotkaniem ważnym dla naszego kraju i całego regionu.
Podczas spotkania z przywódcami 15 krajów europejskich i z premierem Chin Beata Szydło przyznała, że Polska nadal natrafia na utrudnienia w dostępie do rynku chińskiego.
– Obecnie cały nasz region boryka się z dużym deficytem handlowym w relacjach z Chinami. Dysproporcje są częściowo nieuniknione ze względu na czynniki strukturalne, jednak po części wynikają też z nierównego dostępu do rynków – mówiła pani premier. Wezwała do podjęcia działań na rzecz znoszenia barier.

Premier Chin Li Keqiang zapowiedział, że Chiński Bank Rozwoju przeznaczy na inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej 2 miliardy dolarów.