Wczoraj rozpoczęła się w Warszawie konferencja pt. „Jak Pas i Szlak wpływa na relacje pomiędzy Chinami a Europą Środkowo-Wschodnią?”.

Konferencję otworzył wiceminister spraw zagranicznych Marek Magierowski, który pełni funkcję
Narodowego Koordynatora ds. współpracy w formacie Europa Środkowo-Wschodnia – Chiny.

Wiceminister stwierdził, że jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów Nowego Jedwabnego Szlaku jest poprawa połączeń transportowych, która może ułatwić wymianę gospodarczą z Chinami. Podkreślił, że Polska jest „naturalnie predestynowana do stania się głównym hubem logistycznym w przepływie towarów i usług między Chinami i Europą”.

Konferencja została zorganizowana przez sieć think-tanków 16+1, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz z Chińską Akademią Nauk Społecznych (CASS) i Ambasadą Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce.

Władze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają podpisać w przyszłym tygodniu porozumienie z chińskim Chengdu International Railway, które ma pozwolić Chińczykom na zbudowanie w Łodzi parku logistycznego do obsługi Nowego Jedwabnego Szlaku.

W porozumieniu nie zapisano konkretnych terminów ani warunków inwestycji.