Prywatna polska Grupa WB podpisała umowę z Ukrainą na dostawy bojowych zestawów bezzałogowych Warmate. Warmate ma zasięg 10 kilometrów i może przenosić głowice bojowe.
Nie podano liczby zestawów sprzedanych naszemu wschodniemu sąsiadowi.