Naczelny Sąd Administracyjny oddalił wnioski prezydent Warszawy o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem miasta a Komisją Weryfikacyjną

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że kompetencje obu organów są zbliżone, ale nie tożsame i nie ma podstaw do kwalifikowania sytuacji jako sporu kompetencyjnego.

Przewodniczący Komisji minister Patryk Jaki powiedział:
– Dzisiaj NSA przesądził jednoznacznie, że komisja może istnieć. Wszystkie instytucje, do których wysyłamy pisma, od organów egzekucyjnych po urzędy skarbowe uznają działalność komisji. Dlatego ten argument został całkowicie obalony.

Pomimo decyzji NSA Hanna Gronkiewicz-Waltz ogłosiła, że nie planuje stawić się przed komisją.