Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 8 nielegalnych imigrantów z Bangladeszu oraz 3 obywateli Ukrainy, którzy zorganizowali przerzut obcokrajowców przez granicę. Cudzoziemcy zostali zatrzymani 14 września w okolicach miejscowości Huzele (w powiecie leskim). Nielegalni imigranci ukryci byli w dwóch samochodach pod materiałami maskującymi – w bagażniku i w miejscu przeznaczonym na tylną kanapę.

Obywatele Bangladeszu to mężczyźni w wieku od 18 do 45 lat. W momencie zatrzymania nie mieli przy sobie żadnych bagaży ani dokumentów tożsamości.

Organizatorzy nielegalnego przekroczenia granicy to obywatele Ukrainy w wieku od 37 do 41 lat – dwóch z nich posiada podwójne obywatelstwo – oprócz ukraińskiego również węgierskie.

Imigranci docelowo mieli zostać przewiezieni do krajów Europy Zachodniej. Jak zeznali, za przerzut do Europy zapłacili od 6 do 13 tys. euro.

Obywatele Bangladeszu usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia granicy. Zostali umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Straż Graniczna wnioskuje o wydanie decyzji zobowiązujących ich do powrotu do swojego kraju.

Obywatele Ukrainy usłyszeli zarzut zorganizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Zostali osadzeni w areszcie śledczym.