Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Projekt nowej ustawy o VAT zakłada wprowadzenie kas fiskalnych, które będą automatycznie przesyłać informacje o zakupach do centralnej bazy nazwanej Centralnym Repozytorium Kas, które będzie prowadzić Krajowa Administracja Skarbowa.

Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Ministerstwo zapewnia, że nie będą przesyłane dane tożsamości klientów.
System ma pomóc w walce z tzw. szarą strefą i zwiększyć dochody budżetu państwa.