Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku w sprawie drukarza, który z powodu swych przekonań odmówił wydrukowania plakatów fundacji LGBT i wniósł o jego uniewinnienie.

Sąd Rejonowy w Łodzi uznał w marcu, że łódzki drukarz odmówił usługi bez uzasadnionej przyczyny i orzekł, że dopuścił się wykroczenia. W maju Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok.

Minister Sprawiedliwości uważa, że sąd nie rozpoznał należycie zarzutów apelacyjnych wniesionych przez obrońcę drukarza oraz prokuratora. Prokurator Generalny wniósł o uchylenie wyroku. Jego zdaniem dowody wskazują, że umowa między drukarzem i fundacją nie została jeszcze zawarta. W momencie odmowy strony były na etapie negocjacji.

Ponadto Prokurator Generalny podkreśla, że Trybunał Konstytucyjny orzekł w 2015 roku, iż wolność sumienia, a więc także prawo do sprzeciwu wobec postępowania sprzecznego z sumieniem, stanowią kategorie pierwotne i niezbywalne, które muszą być respektowane niezależnie od tego, czy istnieją przepisy ustawowe je potwierdzające. Wolność sumienia nie oznacza jedynie prawa do określonego światopoglądu, ale także prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem oraz wolność od przymusu postępowania wbrew niemu.