Nowa propozycja zakłada skupienie dowództwa w ręku szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, co ma zapewnić jednolitość systemu dowodzenia. Przywrócone mają być również dowództwa rodzajów sił zbrojnych.

Komunikat resortu obrony głosi:
„Nowa propozycja[…] umożliwia prowadzenie nie tylko połączonych operacji, ale także połączonego szkolenia w trakcie pokoju. W sposób jaśniejszy zostają zarysowane relacje szefa Sztabu Generalnego WP z podlegającymi mu Inspektoratem Szkolenia i Dowodzenia i Inspektoratem Wsparcia, które mają być kierowane przez zastępców szefa Sztabu Generalnego WP, przecinając spekulacje na temat odrębności tych organów.
Dzięki temu, wprowadzona modyfikacja usuwa punkty dyskusyjne pomiędzy MON i BBN i daje pole manewru do decyzji Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP, przy zachowaniu konstytucyjnej i ustawowej roli ministra obrony narodowej do wypracowania rozwiązań w dziedzinie obronności.”

Ministerstwo zapewnia, że propozycja jest spójna z rekomendacjami Strategicznego Przeglądu Obronnego, w tym ćwiczeń ZIMA’17.