Minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki chciałby wprowadzenia jednolitych reguł podatkowych na całym świecie.

– Problem rajów podatkowych da się rozwiązać tylko na globalnym poziomie, dlatego też konieczna jest nowa umowa w tej sprawie, podobna do dawnego Bretton Woods, która zawierałaby nowe reguły międzynarodowego prawa podatkowego – zaapelował dzisiaj Morawiecki.

Oświadczenie ministra jest odpowiedzią na ujawnienie tzw. Paradise Papers. Dokumentów pokazujących, jak politycy, przedsiębiorcy i inne bogate osoby ukrywają swoje dochody w tzw. rajach podatkowych.

– Doniesienia prasowe ostatnich dni pokazują, że polskie zabiegi o nowy międzynarodowy ład podatkowy są jak najbardziej uzasadnione – powiedział minister Morawiecki.

Wskazał też, które kraje są według niego odpowiedzialne za ten stan rzeczy.
Według ministra – powołującego się na badania Uniwersytetu w Amsterdamie – Szwajcaria, Holandia i Wielka Brytania „stosują najtrudniejsze do wychwycenia formy unikania płacenia uczciwych podatków w miejscach, gdzie przychód i dochód powstają.”

– Apelujemy do społeczeństw tych krajów, aby wywarły presję na swoich przywódców politycznych, żeby te już dziś najwyżej rozwinięte i najbogatsze kraje świata nie stosowały dumpingu podatkowego wobec słabszych państw – powiedział minister rozwoju.

Szkoda, że minister Morawiecki nie pomyślał, że najlepszym sposobem poradzenia sobie z tym problemem byłoby po prostu obniżenie podatków i innych horrendalnie wysokich danin oraz stworzenie w Polsce „raju podatkowego”. Minister rozwoju woli sprowadzić mieszkańców wszystkich krajów świata do roli niewolników.