Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój minister finansów ogłosił plan nowych ulg dla inwestorów. Zwolnienie z podatku dochodowego będą mogły otrzymać firmy w całej Polsce. Jeśli będą realizować inwestycje. Brzmi dobrze, ale przyjrzyjmy się sprawie bliżej.

Kto będzie mógł liczyć na ulgę? O tym zdecydują urzędnicy. Przedsiębiorcy ubiegającemu się o zwolnienie z podatku będą przyznawane punkty. W zależności od regionu tych punktów będzie potrzeba więcej lub mniej.

Sprawdzane będą kryteria ilościowe, czyli wielkość nakładów inwestycyjnych, uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa.

Ponadto wprowadzone zostaną kryteria jakościowe w czterech obszarach: rozwój strukturalny, rozwój naukowy, zrównoważony rozwój oraz rozwój zasobów ludzkich.

Punkty będzie można dostać m.in. za planowaną współpracę z uczelniami, świadczenia pracownicze, zatrudnianie specjalistów, eksport, wspieranie mniejszych ośrodków i małej przedsiębiorczości. W różnych regionach kraju różne będą progi inwestycji uprawniające do ulgi.

Generalnie powstanie skomplikowany system uzależniony od decyzji urzędników. Wygląda to bardziej na centralne sterowanie inwestycjami niż chęć ulżenia przedsiębiorcom.

Ministerstwo chce, żeby zmiany weszły w życie od przyszłego roku. Projekt ustawy trafi wkrótce do konsultacji międzyresortowych i społecznych.