Portal niezależna.pl i „Gazeta Polska Codziennie” ujawniły kolejne informacje o pracownikach Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Mirosław Wiklik – dyrektor Gabinetu Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha – był w latach osiemdziesiątych członkiem PZPR, a w latach 1988-1990 oficerem politycznym w 6. Batalionie Powietrznodesantowym.

Waldemar Kozicki jest naczelnikiem wydziału w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Kozicki był w PZPR w latach 1984–1990. W listopadzie 1989 r. napisał wniosek o zgodę na studia wojskowe w Związku Sowieckim!

Maciej Czulicki jest specjalistą w departamencie, którym kieruje Waldemar Kozicki.
Czulicki należał do PZPR w latach 1988–1990. W dokumentach pisano, że jest aktywnym działaczem i wykazuje „duże umiejętności agitatorskie”.