Dziś o godzinie 13:00 w Krakowie odbyła się ceremonia otwarcia Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz mówił o zadaniach nowej instytucji:

– To tutaj właśnie będą wypracowywane podstawowe normy, zasady i sposoby działania kontrwywiadów krajów sojuszniczych NATO po to, aby móc skutecznie przeciwstawić się penetracji ze strony naszego przeciwnika. Penetracji, która dzisiaj obejmuje wszystkie dziedziny życia i dotyka nie tylko naszych armii, ale dotyka także infrastruktury krytycznej, dotyka naszego życia cywilnego, realizowana jest poprzez zarówno narzędzia cybernetyczne, jak i klasyczną penetrację szpiegowską. Temu wszystkiemu przeciwstawiać się będą państwa NATO i służby kontrwywiadu NATO w oparciu o tutaj wypracowane normy, tutaj formułowaną doktrynę kontrwywiadowczą NATO.

W konferencji obok ministra Macierewicza brali udział ministrowie obrony narodowej Słowacji – Peter Gajdoš, Rumunii – Mihai-Viorel Fifor i Węgier – István Simicskó.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO powstało z inicjatywy Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch. Misją Centrum jest zwiększenie zdolności NATO do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych przez rozwój, wypracowanie, promowanie i wdrażanie nowych pojęć, strategii i doktryn w zakresie działania kontrwywiadu. Centrum będzie prowadziło specjalistyczne kursy i szkolenia w tym obszarze.