Jak informuje „Nasz Dziennik”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych wystosowało apel do wicepremiera i ministra nauki Jarosława Gowina o oczyszczenie środowiska naukowego.

Twórcy apelu proponują, aby prawo do pracy na uczelniach oraz prawo do tytułów profesorskich ustawowo utracili byli funkcjonariusze służb specjalnych PRL i jej współpracownicy. Ponadto, jak podaje treść apelu stowarzyszenia, należy także unieważnić “wszystkie dyplomy nadane przez Akademię Spraw Wewnętrznych, Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR, Wojskową Akademię Polityczną im. F. Dzierżyńskiego”, a także dyplomy wydane przez podobne uczelnie w krajach komunistycznych.

Również prace doktorskie i habilitacyjne, które miały na celu „jedynie komunistyczną propagandę” albo przekłamujące historię, powinny stracić ważność, a ich autorzy prawo do posługiwania się tytułami naukowymi.

Postulat dekomunizacji i lustracji na uczelniach wyższych popiera także Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych.