W Lublinie odbyło się Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z tematów jaki poruszyli katoliccy biskupi byli imigranci i uchodźcy.

Zebrani zapoznali się z programem Watykanu o nazwie Globalny Pakt na rzecz Migrantów i Uchodźców”. Ma on promować cztery postawy: przyjęcie, ochronę, promocję i integrację.

Biskupi w oficjalnym komunikacie przypomnieli uchwałę Konferencji Episkopatu Polski w sprawie utworzenia korytarzy humanitarnych i stwierdzili, że oczekują na inicjatywę ze strony odpowiednich władz.

Przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek biskup Krzysztof Zadarko powiedział, że program utworzenia korytarzy humanitarnych gwarantowałby z jednej strony bezpieczeństwo i legalność dotarcia do ludzi, którzy potrzebują pomocy

Katoliccy biskupi podziękowali wszystkim wspierającym program „Rodzina Rodzinie”, który polega na przekazywaniu środków pomocowych rodzinom dotkniętym wojną w Syrii, Jordanii, Libanie i Iraku.

Podkreślili, że ważne jest zaangażowanie w inne programy jak na przykład nowa kampania Caritasu „Dzielić Podróż” która ma na celu promocję kultury spotkania z migrantami i uchodźcami i okazanie im pomocy.

Sekretarz generalny Caritas Internationalis Michel Roy tak mówił o tej kampanii
„Głównym zadaniem jest stworzyć atmosferę, dzięki której w każdej wspólnocie jej członkowie, zarówno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym zrobią krok w stronę drugiego: migranta. […] ten kontakt, to doświadczenie, które mamy także dzięki ubogim pomaga w zmianie spojrzenia, serca, myślenia. Pozwala zrozumieć, że za daną osobą kryje się historia cierpienia”