Zatrzymani byli: Kamil D. obecny p.o. naczelnika wydziału zajmującego się rozpatrywaniem wniosków reprywatyzacyjnych w Biurze Spraw Dekretowych Urzędu m. st. Warszawy, a wcześniej pracownika stołecznego BGN, Krzysztof R. – b. kierownik Działu Nieruchomości Dekretowych m. st. Warszawy w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy oraz Jacek W. – Główny Specjalista z BGN, referent spraw reprywatyzacyjnych.

Ustalenia śledczych z CBA wskazują, że zatrzymani urzędnicy warszawskiego ratusza systematycznie, przez lata, przyjmowali wysokie łapówki za swoją pomoc w uzyskaniu decyzji dotyczących reprywatyzacji, zwrotów i odszkodowań.

CBA w sprawie nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji prowadzi kilkadziesiąt śledztw. Aresztowano już ponad dwadzieścia osób.