Zobacz też:  M. Kwaśny, producent "Wyklętego" o nawróceniu