Zobacz też:  Sprawa ks. Jacka Międlara została definitywnie załatwiona