Oglądaj dziś o godz. 17:00!

Zobacz też:  Sprawa ks. Jacka Międlara została definitywnie załatwiona