Zobacz też:  Spotkanie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie - g 12:30