Nadajemy także na:
www.idzpodprad.tv,
twitter.com/PawelChojecki

Zobacz też:  PO CO KOŚCIÓŁ - Warsztaty Biblijne z pastorem Pawłem Chojeckim