Nadajemy także na:
www.idzpodprad.tv,
twitter.com/PawelChojecki

Zobacz też:  KOGO SŁUCHASZ - KLER czy BIBLIA? ulotka do pobrania