Nadajemy także na:
www.idzpodprad.tv,
twitter.com/PawelChojecki

Zobacz też:  Marian & Agata Kowalscy. Rola dziadków, rola wnuków.