Nadajemy także na:
www.idzpodprad.tv,
twitter.com/PawelChojecki

Zobacz też:  Dlaczego Jezus? Mateusz: Nawrócenie motocyklisty.