Nadajemy także na:
www.idzpodprad.tv,
twitter.com/PawelChojecki

Zobacz też:  Cudowna Boża Łaska - Biblia i piosenki