Nadajemy także na:
www.idzpodprad.tv,
twitter.com/PawelChojecki