Nadajemy także na:
www.idzpodprad.tv,
twitter.com/PawelChojecki

Zobacz też:  A nie mówiłem! sobota, godz. 13:00