Kowalski & Chojecki komentują NA ŻYWO.
Nadajemy na:
http://youtube.com/idzpodprad

www.idzpodprad.tv

https://twitter.com/PawelChojecki/

Zobacz też:  MSZA A DRUGIE PRZYKAZANIE - Nauczanie Pawła Chojeckiego 09.04.2017