https://idzpodprad.pl/Piekno-wyklad-AndyMcIntosh-2015-05-29.wmv

Zobacz też:  Przegląd stanowisk polskich wspólnot protestanckich w kwestiach dotyczących stworzenia