Rozmowa z Kenem Hamem, Dyrektorem Muzeum Stworzenia w USA (Creation Museum), inicjatorem budowy Arki Noego w skali 1:1 oraz szefem Answers in Genesis, wielkiej organizacji kreacjonistycznej. Specjalnie dla Idź Pod Prąd TV. Rozmawia Paweł Chojecki, redaktor naczelny IPP oraz Pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.

Debata kreacjonizm vs. ewolucjonizm w Lublinie: https://www.youtube.com/watch?v=eE8uU2JJBsI&index=14&list=PL2ohxIBhD5D5tUAF6ym_XnNhfhZ6c_Cot