Zobacz też:  Gmyz i Gociek o zaprzaństwie biskupów