Jesteśmy głosem Boga, Jego ambasadorami na ziemi. Mamy misję przeorania tego narodu, w którym żyjemy!
Jesteśmy ważną częścią planu Boga – nauczanie pastora Pawła Chojeckiego
Na podstawie Izaj. 41 – jakie są analogie do Nowego Testamentu?