4 lipca – Święto Niepodległości USA, z tej okazji podsumowanie podróży – 15 stanów w 3 tygodnie.

July 4th – Day of Independence of USA. On this occasion – summary of the journey – 15 states in 3 weeks

 

 

4 lipca – Święto Niepodległości USA, z tej okazji podsumowanie podróży – 15 stanów w 3 tygodnie.

July 4th – Day of Independence of USA. On this occasion – summary of the journey – 15 states in 3 weeks