Telewizja Idź Pod Prąd skr. poczt. 233 20-001 Lublin 1
[email protected] (sprawy techniczne)
[email protected] (zgłoszenia na zjazdy, pytania dot. zjazdów itp)
Skype: ipp.kontakt