Telewizja Idź Pod Prąd skr. poczt. 233 20-001 Lublin 1