Zobacz też:  24/11/18 Dzień prawdy o Chinach - projekcja filmów / Północna Anglia #IPPTV