Kluby idź Pod Prąd

Jeśli chcesz stworzyć klub w swoim mieście, skontaktuj się z nami! kontakt@idzpodprad.pl

Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Klubu wybiez swoje miasto :

Gryfice
klub.gryfice@idzpodprad.pl

Kołobrzeg
klub.kolobrzeg@idzpodprad.pl

Sławno
klub.slawno@idzpodprad.pl

Szczecin
klub.szczecin@idzpodprad.pl

Zobacz też:  24/11/18 Dzień prawdy o Chinach – projekcja filmów / Poznań #IPPTV