Kluby idź Pod Prąd

Jeśli chcesz stworzyć klub w swoim mieście, skontaktuj się z nami! kontakt@idzpodprad.pl

Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Klubu wybiez swoje miasto :

Warmia    
klub.warmia@idzpodprad.pl

Biskupiec Pomorski    
klub.biskupiec.pomorski@idzpodprad.pl

Mazury    
klub.mazury@idzpodprad.pl