Kluby idź Pod Prąd

Jeśli chcesz stworzyć klub w swoim mieście, skontaktuj się z nami! kontakt@idzpodprad.pl

Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Klubu wybiez swoje miasto :

Trójmiasto    
klub.trojmiasto@idzpodprad.pl

Półwysep    
klub.polwysep@idzpodprad.pl

Wejherowo
k
lub.wejcherowo@idzpodprad.pl