Kluby idź Pod Prąd

Jeśli chcesz stworzyć klub w swoim mieście, skontaktuj się z nami! kontakt@idzpodprad.pl

Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Klubu wybiez swoje miasto :

Zielona Góra    
klub.zielona.gora@idzpodprad.pl

Gorzów Wielkopolski    
klub.gorzow@idzpodprad.pl

Łęknica
klub.leknica@idzpodprad.pl

Zobacz też:  24/11/18 Dzień prawdy o Chinach – projekcja filmów / Poznań #IPPTV