Kluby idź Pod Prąd

Jeśli chcesz stworzyć klub w swoim mieście, skontaktuj się z nami! kontakt@idzpodprad.pl

Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Klubu wybiez swoje miasto :

Kutno    
klub.kutno@idzpodprad.pl

Łódź    
klub.lodz@idzpodprad.pl