Kluby idź Pod Prąd

Jeśli chcesz stworzyć klub w swoim mieście, skontaktuj się z nami! kontakt@idzpodprad.pl

Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Klubu wybiez swoje miasto :

Toruń    
klub.torun@idzpodprad.pl

Grudziądz    
klub.grudziadz@idzpodprad.pl

Bydgoszcz    
klub.bydgoszcz@idzpodprad.pl

Złotniki Kujawskie
k
lub.zlotniki.kujawskie@idzpodprad.pl

Koronowo
klub.koronowo@idzpodpad.pl