1 sierpnia w godzinę “W” kluby #IPPTV wspólnie uczciły Pamięć Powstańców Warszawskich.