Kluby idź Pod Prąd

Jeśli chcesz stworzyć klub w swoim mieście, skontaktuj się z nami! kontakt@idzpodprad.pl

Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego Klubu wybiez swoje miasto :

Chicago    
klub.chicago@idzpodprad.pl

Michigan    
klub.michigan@idzpodprad.pl

Nowy Jork    
klub.nowy.jork@idzpodprad.pl

Waszyngton    
klub.waszyngton@idzpodprad.pl