Zobacz też:  A statement of the Idz Pod Prad TV concerning false accusations of antisemitism and islamophobia / Oświadczenie Telewizji Idź Pod Prąd ws. fałszywych oskarżeń o antysemityzm i islamofobię