Znajdowanie Adama i Ewy w naszym DNA (cz. I)

Marta Cuberbiller Biblia wyraźnie naucza, że pochodzimy od tylko dwojga ludzi - Adama i Ewy (Ks. Rodzaju 1:26-28). Jednak dzisiejsi uczeni zaprzeczają tej biblijnej doktrynie....

CZY ZDOBYWANIE PRZEZ BAKTERIE ODPORNOŚCI NA ANTYBIOTYKI MOŻNA UZNAĆ ZA PRZYKŁAD EWOLUCJI?

Marta Cuberbiller Antybiotyki pełnią pożyteczną rolę w leczeniu pewnych chorób. Są to wydzielane przez bakterie i grzyby naturalne substancje, które zabijają inne bakterie w walce...

DYSKI PROTOPLANETARNE?

Marta Cuberbiller Chmury gazu o dużej masie, zwane w żargonie astronomów proplyds (od angielskiej nazwy PROtoPLanetarYDiskS - protoplanetarne dyski) zaobserwowano początkowo w Mgławicy Oriona. Kilka...

Homologia – oznaka bezmyślnego doboru czy inteligentnego projektu?

Ten i inne teksty kreacjonistyczne znajdą Państwo w książce "Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm". Marta Cuberbiller W przyrodzie powszechne są powtarzające się wzorce i podobieństwa....

DLACZEGO STAROŻYTNE CYWILIZACJE NA WSZYSTKICH KONTYNENTACH POWSTAWAŁY W TYM SAMYM CZASIE?

Marta Cuberbiller Niemieccy archeologowie odkryli niedawno ok. 320 km na północny wschód od Limy, stolicy Peru, najstarsze starożytne pozostałości po cywilizacji w Południowej Ameryce. Datowanie...

O metodach datowania radioaktywnego

Ten i inne teksty kreacjonistyczne znajdą Państwo w książce "Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm". Marta Cuberbiller METODY DATOWANIA WIEKU ZIEMI NA PODSTAWIE ZJAWISK PROMIENIOTWÓRCZYCH UCHODZĄ...

O SYMBIOZIE GENETYKI I POLITYKI w TRZECIEJ RZESZY

Marta Cuberbiller Pod koniec lat 80. Robert Proctor i Paul Weindling napisali książki na temat roli eugeniki w państwie Hitlera, a Michael Kater...

RZEŹ DYSYDENTÓW

Marta Cuberbiller Wydana w ubiegłym roku książka dra Jerry'ego Bergmana pt. "Slaughter of the Dissidents" ma tytuł będący grą słów. "Slaughter of the Innocents" znaczy...

Mityczna seria ewolucji konia

Ten i inne teksty kreacjonistyczne znajdą Państwo w książce "Idź Pod Prąd w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm". Marta Cuberbiller Przykład ewolucji konia występuje w każdym podręczniku biologii jako...

SKUTKI “MAŁPIEGO PROCESU”

Marta Cuberbiller Proces Scopesa, który miał miejsce w 1925 roku, doczekał się wielu analiz w artykułach, książkach, a nawet kręcono o nim dwukrotnie film "Kto...