Kto z nas nie słyszał nigdy słów z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian 13.4-8:  „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje”? W tym czy innym tłumaczeniu,  jestem pewna, że każdy je zna. Piękne słowa, które towarzyszą młodym na ślubie. Ale czy ktoś wie, jak odnieść to do prawdziwego życia? Podczas gdy robiłam pierniki na śluby swoich koleżanek z dawnej pracy,Read More →