Wybór cytatów – Kornelia Chojecka

źródło cytatów: „Ronald Reagan. Duchowa biografia” Paul Kengor, prof. nauk politycznych na 100-lecie urodzin 40-tego prezydenta USA

„Moje własne przekonanie co do Ameryki jest takie, że w planie Bożym została ona wyznaczona do bycia ziemią obiecaną…”

„Nasza misja rozciąga się daleko poza nasze granice; Boża rodzina nie zna granic”

„Zdaję sobie sprawę, iż musimy być ostrożni w deklarowaniu, że Bóg jest po naszej stronie… jednocześnie dobrze jest Go pytać, czy to my znajdujemy się po Jego stronie”

„Wydaje mi się, że nasz naród, wraz z całym światem, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebuje duchowej odnowy” (1972)

„Nie dajcie sobie wmówić, że nasza moralność jest równoważna moralności sowieckiej… Pod względem moralnym wobec jakiegokolwiek totalitarnego reżimu nie stoimy na tym samym poziomie, lecz wyżej, i powinniśmy być z tego dumni!”

Rozmowa pastora D.J. Kennedy’ego z ówczesnym gubernatorem Reaganem:

– Jeśli by pan umarł i Bóg zadałby panu pytanie: „Dlaczego miałbym cię wpuścić do nieba?”, to co by pan odpowiedział?

– [Sam z siebie] nie zasługuję, by pójść do nieba. Jedyną rzeczą, jaką mógłbym powiedzieć, byłoby: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”

6 tygodni po rozpoczęciu prezydentury:
„Istotą wolności jest możliwość wyboru Bożej ścieżki” – „Bóg zamierzył, aby ten kraj [Ameryka] był wolny”(…) „My, Amerykanie, rozumiemy znaczenie tych słów. Przyszliśmy na świat jako naród pokładający ufność w Bogu; naród, za którym tęsknią ci, którzy zaufali Jego woli i wypełniają ją w swoim życiu”

Kilkanaście dni po nieudanym zamachu:
„Czas, który mi pozostał, jest dla Niego… Cokolwiek się stanie, moje życie jest w rękach Boga, któremu będę się starał służyć tak, jak potrafię” (17.04.1981r.)

„IMPERIUM ZŁA” – kluczowe przemówienie wygłoszone 8.03.1983r. na dorocznym zjeździe ewangelicznych protestantów Ameryki (NAE):

„Ci, którzy głoszą supremację państwa, oznajmiają jego wszechwładzę nad człowiekiem i przewidują swoją ostateczną dominację nad wszystkimi narodami, stanowią kwintesencję zła współczesnego świata”. „Następnie zauważył [W. Chambers – agent GRU, który stał się antykomunistą], że marksizm-leninizm jest w istocie drugą najstarszą religią, zapoczątkowaną w ogrodach Edenu słowami kusiciela: Będziecie jak bogowie”

„Komunizm jest tylko kolejnym smutnym i dziwacznym rozdziałem w historii ludzkości, którego ostatnie karty zapisywane są być może właśnie teraz”

Reakcja na przemówienie Reagana:
● Anthony Lewis z „New York Timesa”: „sekciarskie, niebezpieczne, prostackie, prymitywne”
● Historyk Henry Steele Commager: „Było to najgorsze przemówienie prezydenckie w historii Stanów Zjednoczonych, a przeczytałem je wszystkie”
● Redaktorzy „New Republic”: „Wybieraliśmy prezydenta, a nie kaznodzieję”. „Jest dużo do zrobienia na ziemi. A on jest w Białym Domu nie po to, by zbawiać nasze dusze, lecz chronić nasze ciała; jego zadaniem nie jest czynienie woli BoŜej, ale narodu”
● Arkadij Muraszew, szef moskiewskiej policji i przywódca Demokratycznej Rosji: „Nazwał nas Imperium Zła. Czemu na Zachodzie śmialiście się z niego? Miał rację!”

O wyprawie do Moskwy w maju 1988r.:
„To proste: on chce chrześcijaństwa w Moskwie” – Edmund Morris, autor biografii Reagana „Dutch”

„Edmund Morris wskazuje, że Reagan był niemal opętany wizją wzbierania podziemnego ruchu religijnego, który wyleje się na powierzchnię społeczeństwa sowieckiego” Paul Kengor

O swojej matce Nelle Reagan:
„Zawsze trwała ona w przekonaniu o konieczności zaufania i uznania, że cokolwiek się dzieje, dzieje się z dobrego powodu – bez względu na to, czy można było dostrzec od razu ten powód, czy też nie. Wierzyła, że jeśli ufamy Bogu w ten sposób, podchodząc do spotykających nas zdarzeń bez buntu i goryczy, i potrafimy być cierpliwi, to poznamy powód danego wydarzenia i odkryjemy jego miejsce w Bożym planie.”

Patti Reagan o swoim ojcu:
„Mój ojciec gotowość do przyjęcia Bożej woli pielęgnował w sobie każdego dnia”

Michael Reagan o swoim ojcu:
„Decyzje Boga są najlepsze. Mój tata zawsze w to wierzył”

Margaret Thatcher po śmierci Reagana:
„Miliony ludzi, którzy dzięki jego polityce żyją teraz w wolności, zatęsknią za nim”
W księdze kondolencyjnej: „Ronniemu, Dobrze, sługo dobry i wierny”

Na pogrzebie wśród setek plakatów:
„SOLIDARNOŚĆ! WYRAZY MIŁOŚCI Z POLSKI”

„Witness” – świadectwo W. Chambersa, byłego agenta GRU, które inspirowało Reagana:
„To dążenie do wolności jest de facto dążeniem duszy do Boga. Tylko Bóg jest tym, który pobudza do wolności i może ją zagwarantować… Wolność polityczna taka, jaką wypracowała cywilizacja zachodnia, jest politycznym zastosowaniem prawd Biblii. (…) Przyczyną istnienia komunizmu jest odrzucenie przez ludzi Boga na rzecz Umysłu. Nigdy nikomu nie udało się ustanowić społeczeństwa bez Boga, lecz historia pełna jest pozostałości po narodach, które odrzuciły Boga i umarły.”

Idź Pod Prąd 2011, nr 83-84, s. 28.